ALGEMENE VOORWAARDEN E-TICKETS Doe Boerderij De Steenuil

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Steenuil. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot Doe Boerderij De Steenuil

Doe Boerderij de Steenuil is gevestigd aan de Schansstraat 3 te Oirschot (5688NC) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56032854

De Steenuil behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteert u het aanbod van De Steenuil.

Totstandkoming van de overeenkomst

Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van De Steenuil komt de overeenkomst tot aanschaf van een e-ticket tussen u en De Steenuil tot stand. Zodra De Steenuil de verschuldigde totaalprijs voor de door u aangeschafte e-tickets heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mail adres, de bevestiging van uw bestelling. De Steenuil Bergen maakt voor verkoop en betaling van haar e-tickets in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Mollie. Betaling via Visa en Mastercard wordt geïncasseerd bij boeking van uw activiteit.

Juiste gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het bestellen van het eticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door u gewenste eticket niet wordt toegezonden. De Steenuil in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

E-Tickets

Uw e-ticket is voorzien van een unieke barcode. Deze barcode wordt bij de entree van De Steenuil gescand. Ieder e-ticket kan één keer worden gebruikt. Ieder e-ticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het e-ticket niet geldig. Bij het verlaten van De Steenuil, maar in elk geval bij sluitingstijd van De Steenuil op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het e-ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van De Steenuil dient het e-ticket te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van e-tickets is niet toegestaan.

Toegang met e-tickets

Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het eticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. Etickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot De Steenuil. De Steenuil is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Annulering

De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door u niet worden ontbonden. E-tickets worden door De Steenuil niet teruggenomen, worden niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door De Steenuil niet verlengd. Slecht weer is geen reden tot annulering.

Technische storing

De Steenuil is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. De Steenuil is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Parkreglement

Op de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket is naast de algemene voorwaarden e-tickets ook het parkreglement van toepassing. Met het betreden van De Steenuil verklaart u zich akkoord met dit parkreglement. De Steenuil behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

De Steenuil verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Steenuil en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van De Steenuil van toepassing. Voor de betaling van uw e-tickets maakt De Steenuil gebruik van de diensten van Mollie, Mollie is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Mollie is de privacyverklaring van Mollie van toepassing.

Contact

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kunt u contact opnemen met info@desteenuil.nl. Bij vragen over een bezoek aan De Steenuil, e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of parkreglement kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 499577702, of een e-mail sturen naar info@desteenuil.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van De Steenuil, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van De Steenuil behandeld.

Houdoe en tot gauw!