Privacy Statement De Steenuil en Waarom vragen wij gegevens van u.

Voorwoord:  Heeft u vragen, opmerkingen of is er iets onduidelijk over deze pagina? Email ons en we nemen graag de tijd om het uit te leggen of u aan te horen.


Privacy Statement De Steenuil

Algemeen

Doe Boerderij en Camping de Steenuil. De Steenuil en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder camping en boerderijpark, hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van hun (potentiële) klanten en de bezoekers van haar parken, de website www.desteenuil.nl en de overige aan De Steenuil gerelateerde websites (“Websites”). Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Steenuil . We beschrijven waarom wij uw gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden.

Verantwoordelijke voor verwerking gegevens

Doe Boerderij en Camping de Steenuil. (“De Steenuil ”), gevestigd aan de Schansstraat 3 te (5688NC) Oirschot, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens door alle aan De Steenuil gelieerde ondernemingen. De Steenuil gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals kantoorautomatiseringssystemen, administratiesystemen en websitehostingapplicaties). De leveranciers van deze systemen kunnen daardoor ook ten behoeve van De Steenuil persoonsgegevens van u verwerken. De Steenuil heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van De Steenuil en dit privacy statement.

Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact opnemen met De Steenuil .

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

De Steenuil legt uw gegevens vast bij de verkoop van haar producten en diensten (zoals e-tickets of online camping reserveringen), bij het verlenen van haar diensten en in de andere gevallen dat De Steenuil contact met u heeft. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw bankgegevens. Op de Websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers van de Websites identificeren.

Waarom verwerken we persoonsgegevens, wat is het doel dat we persoonsgegevens verwerken?

Dag bezoekers van ons boerderijpark:
De Steenuil gebruikt deze gegevens vooral om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor servicedoeleinden. Verder gebruiken wij de gegevens ook om onze eigendommen en medewerkers te beveiligen. Maar ook in geval van een calamiteit enz. contact met u op te zoeken zodat wij u daarover kunnen inlichten. Als voorbeeld:  De weg is afgesloten of er is een waterleiding gesprongen (ja allemaal al voorgekomen).

De registratie van gegevens via de Websites is er op gericht de dienstverlening van De Steenuil verder te optimaliseren onder meer door de inrichting van de Websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te passen en door meer gerichte informatie op de Websites te plaatsen.

De Steenuil gebruikt persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites en voor het verwerken van boekingen en e-tickets.  Gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites helpen De Steenuil ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Bezoekers die overnachten op de camping:

De Steenuil gebruikt deze gegevens vooral om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor servicedoeleinden. Verder gebruiken wij de gegevens ook om onze eigendommen en medewerkers te beveiligen.  Ook verplicht onze gemeente ons om een nachtregister bij te houden van al onze overnachtende gasten.Maar ook in geval van een calamiteit enz. contact met u op te zoeken zodat wij u daarover kunnen inlichten. Als voorbeeld: De weg is afgesloten of er is een waterleiding gesprongen (ja allemaal al voorgekomen).

De registratie van gegevens via de Websites is er op gericht de dienstverlening van De Steenuil verder te optimaliseren onder meer door de inrichting van de Websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te passen en door meer gerichte informatie op de Websites te plaatsen.

De Steenuil gebruikt persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites en voor het verwerken van boekingen en e-tickets. Hierbij tracht De Steenuil rekening te houden met uw interesses. Gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites helpen De Steenuil ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Waarom mogen wij gegevens verwerken?

De Steenuil mag uw persoonsgegevens gebruiken, omdat dat noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst met u, zoals het gebruik van uw contactgegevens en rekeningnummer als u bij ons reserveert;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting die op De Steenuil rust, zoals het verstrekken van facturen aan de Belastingdienst of het meewerken aan een verzoek van de bevoegde autoriteiten;
 • het behartigen van het gerechtvaardigd belang van De Steenuil of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van De Steenuil om haar producten en diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden;

In sommige gevallen mag De Steenuil uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegevens, bijvoorbeeld als we gegevens over uw gezondheid moeten verwerken als u een bepaalde attractie (zoals de speelboerderij) gebruikt of als we foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld gebruiken. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De Steenuil bewaart gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moet blijven. De meeste gegevens worden verwijderd binnen twee jaar nadat onze zakelijke relatie met u bent geëindigd.

Cookies

De Steenuil maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Steenuil maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies, als van speciale cookies. Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de Websites voor u makkelijker te maken. Speciale cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u opnieuw een bezoek brengt aan de Websites. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor, dat uw instellingen worden onthouden, zoals uw naam en uw geboortedatum.
Meer informatie over cookies kunt u vinden in het Cookiebeleid van De Steenuil .

Nieuwsbrieven en commerciële berichten

De Steenuil wil haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites graag op de hoogte houden van haar producten en diensten. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief van De Steenuil dan geeft u toestemming aan De Steenuil om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van die nieuwsbrief en andere informatie van De Steenuil zoals aanbiedingen en enquêtes.
Indien u geen informatie meer via de e-mail wens te ontvangen, kunt u uzelf afmelden via de link welke staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Telefoongesprekken

De Steenuil behoudt zich het recht voor om telefoongesprekken op te nemen. Zij zal deze opnames enkel gebruiken voor interne doeleinden (opleiding). De opnames worden niet verder verspreid of aan derden verstrekt.

Websites van derden

Op de Websites is het mogelijk om naar de websites van andere bedrijven, niet gelieerd aan De Steenuil , door te klikken. De Steenuil is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere bedrijven. De Steenuil raadt u aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van De Steenuil .

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens en aan welke derden verstrekken we gegevens?

Bij De Steenuil heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens.

Indien partners van De Steenuil (een deel van) de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is De Steenuil met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen en doet De Steenuil dit alleen als deze derden de gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor zij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit privacy statement. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. In sommige gevallen moet De Steenuil op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij wordt altijd gekeken op welke wijze uw recht op privacy zo veel mogelijk kan worden gerespecteerd. Indien uw gegevens doorgegeven worden buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, gebeurt dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

De Steenuil heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van De Steenuil en dit privacy statement.

Rechten i.v.m. gebruik van gegevens

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten van De Steenuil of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u vindt dat De Steenuil beschikt over onjuiste persoonsgegevens over u, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die benodigd is om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen. Dat doen wij graag voor u! Dan kunt u contact met ons opnemen via het nummer 0499577702 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) en via de email: info@desteenuil.nl
En/of dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde partij.

Aan uw verzoek wordt uiteraard voldaan, tenzij De Steenuil een dwingend, gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als de gegevens zijn verwijderd, kunnen om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit de systemen en back-up systemen worden verwijderd. De verzoeken van gegevens kunnen worden geweigerd als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijke zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor de systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Uw verzoek of bezwaar kunt u kenbaar maken door een bericht te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@desteenuil.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door De Steenuil , dan kunt u contact met ons opnemen via het nummer 0499577702 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) en via de email: info@desteenuil.nl

U kunt ook een klacht over het gebruik van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

De Steenuil doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, door alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen te nemen om De Steenuil en onze relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. De Steenuil voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident. U wordt dan ook geïnformeerd over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Contact opnemen

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door De Steenuil ? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Telefonisch op het nummer 0499577702 op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur en/of via de email: info@desteenuil.nl

Intern beleid voor gebruik persoonsgegevens

De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • we vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens;
 • we gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;
 • we verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegeven hebben verkregen;
 • we verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens;
 • we gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
 • we nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
 • we hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

Wijzigingen

De Steenuil past het privacy statement soms aan, bijvoorbeeld indien er wetswijzigingen zijn. Op onze Websites vindt u de geldende versie van het privacy statement. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorg dragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Gegevens inzien of wijzigen

Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt laten corrigeren of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door De Steenuil , dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. De Steenuil stuurt u dan per e-mail een overzicht toe met de op dat moment bij De Steenuil bekende en geregistreerde gegevens.

Deze versie is opgesteld in mei 2018

Houdoe en tot gauw!